Applikationer Ascotel IntelliGate

Dagens krav på integration av telekommunikation system är oändliga. Produktiviteten och hela informationsflödet inom ett företag kan avsevärt förbättras i ett nätverkat system. Ascotel IntelliGate erbjuder en högfunktionell CTI lösning och erbjuder dessutom mjukvaruapplikationer som är certifierade via ett fungerande partnerprogram. Certifieringen garanterar en okompliserad och säker sammankoppling av både enkla och krävande installationer av Computer Telephony Integration (CTI). Det betyder snabbare tillgång, högre effektivitet och garanterad tillförlitlighet.

Ascotel IntelliGate och Voice over IP (VoIP)

SIP och Voice over IP
Många företag har kontor och personal spridda på flera geografiska platser, ofta sammanlänkade via data nätverk. Med Voice over IP (VoIP) teknologi från Ascotel IntelliGate kan sådana företagsnätverk nu användas för tal och därmed centralisera kommunikationen och göra den transparant, oavsett placering. Hemarbetsplatser, fältbaserad personal, bransch eller lokalkontor blir därmed helt integrerade. Genom att använda individuella telefoner eller separata system blir alla nätverkade via IP telefoni. Det betyder att all personal kan använda samtliga funktioner oavsett geografisk placering.

Ascotel IntelliGate med nätverkning

Nätverkstransparans
Alla anknytningar i Ascotel IntelliGates nätverkskoncept blir centraliserade som om de vore i ett enda telefonsystem. Genom användandet av Voice over IP (VoIP) i ett existerande data nätverk med Quality of Service (QoS), kan nu företag garantera högkvalitativ kommunikation som markant minskar deras kostnader och ökar deras effektivitet.
Dessutom kan tredjeparts system bli integrerade i ett Ascotel IntelliGate nätverk via ett QSIG gränssnitt. Även om det inte finns ett kompatibelt datanätverk så kan systemen nätverkas på tradionellt sätt.
Samma funktioner för alla lokaliseringar
Ascotel IntelliGates nätverkade system förser personal på olika geografiska placering med centraliserad och delad funktionalitet, såsom anknytningsstatus, vidarekoppling, call back mm. Det är även möjligt att vara med i olika samtalsgrupper oavsett placering.
En annan möjlighet är att koppla din telefon direkt till Ascotel Intelligate över ett WAN eller ett existerande IP baserat intranät. På detta sätt kan även små lokalkontor eller hemarbetsplatser dra nytta av kostnadseffektiva funktioner
 
Nätverka ditt företagi
Ihopkopplingen av olika företagsplaceringar, hemarbetsplatser och fältarbetare är en av styrkorna I Ascotel 150/300. Talet överförs endera via ett traditionellt telefoninätverk (PSTN) eller via ett bredbandsdatanätverk (LAN,WAN). Oavsett deras verkliga placering kan dina anställda ha all service och alla funktioner som om de vore på huvudkontoret. Den snabba övergången till VoIP är idag särskilt attraktivt för de företag som har en hög samtalstrafik mellan geografiskt spridda platser internt. Med VoIP blir dina internsamtal kostnadsfria inom hela nätverket.
Även nätverkning med Ascotel Intelligate 20×5 familjen fungerar utan problem. Expansionen av ett existerande Ascotel Intelligate Network (AIN) med en Ascotel Intelligate 150/300 kan göras när som helst. Koppling mot ett tredjeparts system görs via ett QSIG gränssnitt.

CTI (Computer Telephony Integration) med Aastra OfficeSuite

Använd datorn för att hantera samtal och meddelanden, byt lätt mellan telefoni och vanliga PC-funktioner; med Aastra OfficeSuite behåller du kontrollen med ett musklick!

 

Varhelst telefoni är nyckeln är Aastra OfficeSuite det perfekta verktyget. Det ger användaren full kontroll över samtal och meddelanden, samt en överblick över status för alla lagmedlemmar. Många alternativ gör att applikationen kan berikas med ytterligare funktioner för att erbjuda ett verkligt mervärde, skräddarsydd för de enskilda företagskraven.

En mängd funktioner

 

Aastra OfficeSuite erbjuder en rad funktioner som gör call och message management ännu enklare:

 

Telefonfönstret ger fullständig skärmkontroll på din telefon, inklusive tillgång till samtalslistor, kataloger, återuppringning etc.

“Närvaroindikatorn” visar närvaron, upptaget och tillgänglighetsstatus för alla abonnenter eller arbetsgrupper.

Den tydligt utlagda tidskriften tillåter snabb tillgång till samtalslistor, meddelanden och personliga anteckningar.

Telefonboken integrerar alla tillgängliga kontakter från företagskataloger och personliga kontakter på ett ställe.

OfficeSuite erbjuder också ett brett utbud av alternativ för att konfigurera Aastra-terminalerna, t.ex. inställning av nyckelfunktioner, ringsignaler och etikettutskrift.

Individuella profiler.

Olika meddelanden.

Praktisk men ändå sofistikerad

 

Men Aastra OfficeSuite kan ännu mer:

 

Ringa med en snabbtangent: Med en fritt definierbar tangentkombination kan samtal accepteras och rensas direkt från datorns tangentbord.

Med hjälp av den klara markeringsfunktionen kan siffror ställas in direkt från ett dokument: Markera bara det aktuella numret som finns på webben, i ett dokument etc. Tryck på den definierade snabbtangenten och samtalet görs!

OfficeSuite fungerar med både fasta och trådlösa handsatser. den växlar automatiskt till vilken telefon som används för närvarande.

Att länka till MS Outlook ger ännu större bekvämlighet: Med Exchange-anslutningen * kan du till exempel ringa från dina Outlook-kontakter och systemet kommer att skärpa Pop all tillgänglig information på ett inkommande samtal från dina Outlook-kontakter. Dessutom kan kalendern och närvaroindikatorn anslutas så att dina kollegor alltid kan se när du kommer tillbaka från ett externt möte eller när ett möte ska slutföras.

Ascotel IntelliGate med dataintegration via OIP

Applikations gränssnitt
Det viktigaste gränssnittet för egna och tredjeparts applikationer är Open Interfaces Platform (OIP). Detta öppna gränssnitt tillåter applikationer att bli djupt integrerade med telefoni.  Användaren har då möjlighet att dra nytta av ett komplett system (telefoni och IT system).
Tredjeparts applikationer kan även bli integrerade utan OIP genom olika gränssnitt (Ethernet, ISDN, V.24).
 
OIP
Open Interfaces Platform (OIP) är en mjukvara som är kopplad mot Ascotel Intelligate som en middleware och tillåter kopplingen mot andra applikationer. Applikationerna själva är kopplade mot OIP gränssnittet (CORBA) eller OIP TAPI service provider.  Applikationerna tillför många kraftfulla funktioner till Ascotel Intelligate och OIP och effektiviserar arbetet. Tillsammans med OIP ger applikationerna många andra fördelar förutom telefonifunktioner.  Användandet är enkelt och användarvänligt via OIP Toolbox.
 
Open Interfaces Services – ett partner program för Applikations tillverkare
Våra kunders exakta krav på ett kraftfullt kommunikationssystem kräver flexibla lösningar. Aastra vill hjälpa dig som applikationstillverkare att integrerad din produkt så effektivt som möjligt mot Ascotel Intelligate. Med vår Open Interfaces Platform ger vi en flexibel bas för en sådan integration. Open Interfaces Services ger dig ett skräddarsytt service pack speciellt efter dina önskemål, vilket möjliggör för dig att koppla din produkt mot Ascotel Intelligate på bästa möjliga sätt. Detta gör att dina kunder får en samtestad och certifierad produkt.
 
Partner Programet erbjuder er följande service:
– Råd vid användandet av gränssnittet
– Individuell träning skräddarsydd efter era behov
– Tillgång till förkonfigurerade test system
– Integrering av er applikation i vårat laboratorium
– Certifiering av er applikation tillsammans mede Ascotel IntelliGate
– Dokumentation via extranet
Våra Open gränssnitt är särskilt designade att tilltala applikationstillverkare inom följande sektorer:
– CTI (hänvisning, frånvaruhantering, telefonuppringare mm.)- Automatisk samtals hantering (ACD) and Call Center
– Voice Mail och Unified Messaging
– IVR och automatisk telefonist funktionalitet
– Alarm och I/O Management
– Nätverkshantering
 
Tredje parts CTI
Open Interfaces Platform erbjuder följande fördelar för tredje-parts CTI kopplingar:
– Nätverks möjlighet genom att erbjuda ett flertal nätverkade telefonsystem och applikationer
– Större stabilitet genom sin egen remote client med TAPI 2.1
– Större säkerhet genom olika nivåer av auktorisation för monitorering och kontroll av telefonlinjer
– Större flexibilitet vid direkt access till Open Interfaces Platform utan användandet av TAPI gränssnitt

Ascotel IntelliGate och Voice Mail

Smidig automatisk hantering
Telekommunikation används mer och mer intensivt i det vardagliga affärslivet. Ibland överskrider samtalstrafiken den existerande kapaciteten. När sådana flaskhalsar inträffar erbjuder det integrerade Voice Mail systemet från Ascotel Intelligate värdefull hjälp. Det garanterar att samtal hanteras smidigt and säkrar större tillgänglighet dygnet runt. 
Personlig Assistent
VoiceMail systemet från Ascotel IntelliGate erbjuder individuell svarsservice för varje anställd. Vid frånvaro kan meddelanden lämnas i individuella röstbrevlådor och lyssnas av alltid, både internt och externt. Beroende på vald inställning kan samtal bli inspelade, frågor bli besvarade eller information bli lämnad till uppringaren.
VoiceMail systemet är en professionell assistent närhelst du har viktigare uppgifter att ta hand om…
 
Enkel hantering betyder bekvämlighet!
VoiceMail systemet fån Ascotel Intelligate kan enkelt kontrolleras och hanteras från Office terminaler. Det är enkelt att konfigurera och valmöjligheterna är flexibla och kan enkelt ställas in för de krav varje affärsdivision har. Och självklart kan man få  e-mail notificering när man fått ett nytt meddelande om man så önskar.
 
Kundvänlighet med automatik
Alltid till din tjänst. VoiceMail systemet jobbar för fullt dygnet runt, som din automatiska telefonist. Systemet är kapabelt att spela in upp till 98 olika talade meddelanden och spela upp dom på förinställda tider och dagar. Detta är användbart under stängnings tider, för att spela upp viktiga meddelanden och under semesterperioder. Uppringaren väljer röstbrevlåda, avdelning eller önskad information och blir kopplad efter önskemål. Detta betyder att anställda slipper rutinarbeta och slipper att repetera

Ascotel IntelliGate med alarm lösningar

Alarm via ATAS
Ascotel IntelliGate har ett speciellt protokoll för applikationer inom larm och säkerhetssektorn, nämligen ATAS.  Detta protokoll kan användas att implementera kundunika larmapplikationer. Larm kan skickas till alla system terminaler (och speciellt DECT handenheter). Larmet syns direkt i telefonens display med den relevanta, fritt valda informationen. Användaren utför den valda funktionen genom en enkel knapptryckning. Olika larm kan förses med olika ringtoner med olika hög volym.